Leefbaarheidsgroep Heerle

Jaarverslag 2022

Beknopt verslag Dorpsoverleg 21 september 2023

Aanwezig 28 personen

1. Terugblik 2022

Belangrijkste punten:

  • André geeft uitleg over drukte vrachtverkeer in dorpskern en de acties van de LBG. Zeer goed overleg met Fresh2You en Gemeente. Resultaat na afronden werkzaamheden bij de Roskam zal er een beperkt verbod komen voor vrachtverkeer in de dorpskern en een routegeleiding voor verkeer van en naar Fresh2You.
  • Fietspad F58
  • Financieel verslag is goedgekeurd door kascontrolecommissie: André Timmermans en Marco Heijnen. André treedt terug na twee jaar en Danny Ooms meldt zich om hem op te volgen.
  • Marion had als penningmeester in april 2023 het stokje overgedragen aan Johan Jaspers.  

 2. Dorpsvisie

  • André legt uit hoe het proces opgestart is en welke partijen aangesloten zijn: KPO, Kober, HvHeerle, Dorpshuis de Schalm, Alwel en de Gemeente. De Leefbaarheidsgroep heeft een startnotitie geschreven met input van deze partijen en naar de Gemeente gestuurd. De Gemeente heeft de ontvangst bevestigd. Evelien van der Star is als wethouder aangewezen als verantwoordelijke voor dit project. We wachten op haar uitnodiging voor het volgende overleg.

Streven is in 2025 de nieuwbouw van de school  te realiseren waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met alle wensen. Andere projecten kunnen later gestart worden.

3. Dorpshuis de Schalm

  • Silvia Heijnen, voorzitter van dorpshuis de Schalm, vertelt over de uitdagingen waar het dorpshuis momenteel mee te maken heeft. Een groot gedeelte hiervan heeft te maken met de huisvesting in de kerk. Het bestuur van het dorpshuis heeft daarvoor een brief naar de gemeente, Leefbaarheidsgroep Heerle, Alwel en KPO gestuurd waarin het bestuur de problematiek toelicht. Ook geven ze aan graag actief deel te willen nemen aan het project 'dorpskern' en te willen onderzoeken of huisvesting voor het dorpshuis met de nieuwbouw van de school te realiseren is.

 4. Vrijwilligers Heerle

  • André legt uit wat bedoeld wordt met een leefbaarheids-panelgroep. Het doel is een grote groep direct benaderbare vrijwilligers te groeperen en in te kunnen zetten bij incidentele activiteiten binnen het dorp.

Dit voorstel is enthousiast ontvangen en Marco Heijnen en Ellen van Dorst hebben aangegeven dit gezamenlijk te willen oppakken. De Leefbaarheidsgroep zal dit mede ondersteunen en kan zonodig ook financieel bijdragen.