Over Heerle

Over Heerle

Heerle is één van de vijf kerkdorpen van de gemeente Roosendaal (ook wel de Parels van Roosendaal genoemd). De eerste vermelding van de naam Heerle stamt uit 1277. In dat jaar moet eentiende van de opbrengst van het land afgestaan worden aan de kerk en deels ook aan de pastoor. Drs. W.A. van Ham schrijft hierover in het boek 'Van Harella tot Heerle, een geschiedenis van een Brabants dorp': "Het gebied moet toen al enige tijd bewoond en in cultuur gebracht zijn geweest, want de oogstopbrengst moet enige omvang hebben, wil de heffing van de tienden zinvol zijn."

Heerle heeft bestuurlijk altijd deel uit gemaakt van Wouw, maar is in 1997 aan de gemeente Roosendaal toegevoegd. Het dorp heeft bijna 1900 inwoners (Bron: Buurtmonitor 2023). De bewoners zijn over het algemeen zeer tevreden over hun woonomgeving. Het is er rustig en veilig, maar net als bij elk dorp in Nederland staan de voorzieningen in het dorp onder druk en is behoud van de leefbaarheid een bijna dagelijkse zorg.

Desondanks zijn er mooie dingen te vertellen over Heerle. Het heeft een actief sport- en verenigingsleven, er is een coöperatieve supermarkt die draaiende wordt gehouden met behulp van de vele vrijwilligers, de basis gezondheidszorg is goed geregeld en ook de dorpsbasisschool doet het goed. 

Kortom, het is goed toeven in Heerle.