Leefbaarheidsgroep Heerle

Leefbaarheidsgroep Heerle

De stichting Leefbaarheidsgroep Heerle is in 1997 in het leven geroepen. Het is een groep, waarvan de samenstelling een afspiegeling moet zijn van de Heerlese bevolking.

De volgende mensen maken deel uit van de Leefbaarheidsgroep:

 • Albert van Sprundel
 • André Jansen (voorzitter)
 • Casper de Boer
 • Ellen van Dorst
 • Jeroen van den Beemt
 • Johan Jaspers (penningmeester)
 • Roel van Eekelen
 • Cees Verhagen (secretaris)

We zijn nog wel op zoek naar iemand die voor ons de PR en communicatie zou willen doen. Heb jij een vlotte pen en zou je ons hiermee willen helpen? Laat het ons weten via: [email protected]

Wat doet de Leefbaarheidsgroep?

De Leefbaarheidsgroep heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van Heerle. In dit verband is het bewonersplatform voor veel uitvoerings- en beleidsaangelegenheden een klankbord voor de gemeente Roosendaal. Wij denken en praten mee over ontwikkelingen in Heerle, of die Heerle aangaan.
Daarnaast heeft de leefbaarheidsgroep een functie als intermediair tussen de verschillende betrokken partijen bij belangrijke zaken die in ons dorp spelen.
Ten slotte houdt de Leefbaarheidsgroep zich bezig met het opsporen en in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners van Heerle. Het is onze bedoeling de voor onze inwoners belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda te krijgen.

We zijn aangesloten bij:

Lees meer in ons beleidsplan en jaarverslagen hoe wij invulling geven aan onze doelstelling. 

Sinds 2016 heeft de Leefbaarheidsgroep een ANBI-status.

Financiering

Om haar werk te kunnen doen krijgt de Leefbaarheidsgroep van de gemeente Roosendaal een werkbudget. Daarnaast krijgt de leefbaarheidsgroep zogeheten bewonersvouchers waaruit zij eenmalige activiteiten van haarzelf of derde partijen mede kan financieren. Criteria voor een bijdrage via een bewonersvoucher vindt u op de pagina Bewonersvouchers in Heerle.

In het kader van de transparantie vindt u hier onze financiële verantwoording

Beloningsbeleid
De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij voor het bezoeken van bijeenkomsten reiskosten declareren à 0,30 per kilometer. Ook de werkelijke porto- en telefoonkosten worden vergoed.

Vergaderingen van de Leefbaarheidsgroep

De Leefbaarheidsgroep vergadert in principe 1x per 6 weken. Deze vergaderingen beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in dorpshuis De Schalm.  Als u aanwezig wilt zijn bij een vergadering, dan kunt u zich aanmelden via ons e-mailadres ([email protected]).

Vergaderdata 2024 

 •  5 februari
 • 19 maart
 • 1 mei
 • 13 juni
 • 22 juli
 • 3 september
 • 16 oktober
 • 28 november