Leefbaarheidsgroep Heerle

Beleidsplan 2020- 2025

Beleidsplan 2020 – 2025

Thema wonen
• Onderhoud wegen, bestrating en groen
• (Zwerf)afval en reiniging
• Woningbouw (huur) bevorderen
• Onderhoud en kwaliteit speeltuintjes

Doel: Minder overlast, meer woonplezier, krimp verminderen
Effect: Het dorp kan beter blijven floreren en de infrastructuur kan worden behouden of waar mogelijk uitgebreid.
Hoe: Slim en attractief naar buiten treden

Thema veiligheid
• Verkeersdrukte, veiligheid in ons dorp, overlast
• Meldpunt voor inwoners bij professionals bij onveiligheid
• Buurtpreventie
• AED-dekking voor het gehele dorp

Doel: Minder verkeersdruk en back up bij escalaties
Effect: Meer woonplezier en minder onrust
Hoe: Overleg bewoners en mobiliseren vrijwilligers

Thema communicatie/netwerken
De Leefbaarheidsgroep Heerle staat midden in de gemeenschap en treedt regelmatig in contact met allerlei groeperingen en instanties, zoals:
Andere dorpsplatformen, buurthuis De Schalm, Super de Buurt, ondernemersvereniging, bibliotheek VanNu, huisarts, wijkverpleegkundige, thuiszorgorganisaties, EHBO/AED, sportzaal Harella, Rogep, AlWel, politie, buurtpreventie, WijzijnTraverse, St. Groenhuijzen, KBO Heerle, KPJ Heerle-Moerstraten, basisschool Berkenveld, gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant, parochiebestuur, Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV), Attero en diverse sportorganisaties, culturele verenigingen en stichtingen.

Doel: Horen wat er in de gemeenschap leeft en partijen bij elkaar proberen te brengen
Effect: Bewoners voelen zich gehoord en wensen kunnen worden geëffectueerd.
Hoe: Via een-op-een-contact, openbare vergaderingen en jaarbijeenkomst en de ‘wandelgangen’.

Thema Laaggeletterdheid
De leefbaarheidsgroep wil een bijdrage leveren aan het bestrijden van laaggeletterdheid in het dorp. Zij wil voor iedereen de toegang tot informatie zo laagdrempelig mogelijk maken. Op initiatief van de Leeefbaarheidsgroep en in samenwerking met bibliotheek VanNu is er een Boekspot ingericht in dorpshuis De Schalm (Boekspot Heerle). Het beheer van de Boekspot is per 1 januari 2021 overgedragen aan het dorpshuis.

Doel: Door leesvaardigheid te bevorderen ervoor zorgen dat mensen beter kunnen functioneren in de maatschappij.
Effect: Bewoners voelen zich zelfverzekerder en kunnen beter omgaan met schriftelijke informatie.
Hoe: Maandelijkse voorleesmiddagen voor kinderen en bijdrage in de kosten voor gratis
kinderboeken aan de kinderen uit Heerle (ongeacht waar ze naar school gaan) tijdens de Kinderboekenweek. Dit is een initiatief van de oudercommissie van basisschool Berkenveld.

Thema voorzieningen
• Activiteiten voor ouderen en jongeren bevorderen en ondersteunen
• Algemene activiteiten en initiatieven in ons dorp bevorderen en ondersteunen
• Bestaande voorzieningen ondersteunen waar nodig en nieuwe ideeën entameren

Doel: Meer gevoel en samenhorigheid in het dorp
Effect: Dorp is en blijft aantrekkelijk om te wonen of te bezoeken
Hoe: Meedenken met initiatiefnemers en deze ondersteunen met geldelijke bijdragen en/of ideeën

Financieel plaatje
• Hoe verwerven wij onze inkomsten
• Hoe beheren wij de inkomsten en het vermogen van de LBH
• Hoe geven we onze gelden uit

Geldstromen: Via de gemeente krijgen wij jaarlijks een financiële bijdrage om diverse eenmalige initiatieven in het dorp financieel mede mogelijk te maken. Daarnaast krijgen wij een vast budget voor onze eigen kosten en activiteiten. Ga hier naar de pagina met onze financiële verantwoording.

Uiteraard kunnen wij ook andere subsidiebronnen aanwenden of opvragen om specifieke zaken financieel te complementeren.

Doel: Niet alle verenigingen en initiatieven in ons dorp hebben eigen inkomsten of middelen om hun activiteiten (voldoende) te kunnen financieren, daarbij kunnen wij financieel geheel of gedeeltelijk ondersteunen. Hiervoor hebben wij een aanvraagprocedure opgesteld die iedereen in Heerle de mogelijkheid biedt om hier een beroep op te doen.
Effect: Op een laagdrempelige manier financieel mogelijk maken om initiatieven toch voor elkaar te krijgen en de sociale cohesie te bevorderen.
Hoe: Door ons voucherbeleid onder de aandacht te brengen met daarnaast eventueel aanvullingen uit onze andere middelen.

In ons jaarverslag leest u hoe wij concreet invulling hebben gegeven aan ons beleidsplan.