Leefbaarheidsgroep Heerle

Financiële verantwoording

Op deze pagina ziet u hoe wij ons geld besteden. 

Vermogen op 31-12
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saldo betaalrekening 620,40 6263,57 4241,75 5121,51 11527,99 8713,90
- LBH 620,40 1274,36 1678,45 2527,02 3264,67 3044,64
- Buurtkamer   4989,21 2343,30 3051,15 9366,02 5669,26
- Buurtbieb     220,00 -456,66 -1102,70 0
Kas Buurtkamer       0,40 250,00 41,60
Spaarrekening LBH 3500,00 3540,21 3557,74 3565,79 3569,36 3570,32
Subtotaal 4120,40 9803,78 7799,49 8687,70 15347,35 12325,82

 

Inkomsten 2019
Gemeente, werkbudget 2500,00
Gemeente, vouchers 2500,00
Rente spaarrekening 0,96
Totaal
5000,96

 

Uitgaven 2019
St. Heerl'k 1800,00
Oudervereniging Berkenveld 102,50
Heerlijk Doen 474,45
Volkstoneel Heerle 123,05
Buurtbieb + voorleesmiddagen 514,14
Bankkosten 114,01
Bestuurskosten 114,80
LBH werkbudget 874,38
Buurtkamer 3696,76
Totaal 7814,09

 

Resultaat 2019
vermogen 1-1-2019 + inkomsten 2019 16527,99
totaal uitgaven 2019 7814,09
Resultaat 8713,90

 

Toelichting penningmeester

Vermogensontwikkeling 2014 / 2019
Het vermogen van de LBH lijkt sinds vorig jaar licht gedaald, maar schijn bedriegt. Het werkelijke vermogen was 3254,67 - 1102,70 = 2161,97. En eind 2019 3044,64. Het vermogen is dus gestegen.
Het vermogen van de buurkamer is 9366 gedaald naar 5669,26. Ook dit beeld is vertekend; het werkelijke vermogen van de buurtkamer op 31 december 2018 was 4504, maar omdat de subsidie voor 2019 al in 2018 was toegekend, lijkt het verschil groot. De subsidie voor 2020 is niet al in 2019 toegekend, maar in januari 2020.
De financiële toestand van zowel de LBH als de buurtkamer is gezond.


Inkomsten 2019
Belangrijkste bron van inkomsten is de gemeente: enerzijds werkbudget van 2500 euro, daarnaast krijgen we 2500 euro in de vorm van vouchers die we in kunnen zetten voor bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.

Uitgaven 2019
De vouchers zijn in 2019 ingezet voor de straatspeeldag, de ronde van de Bameer en Halloween van St. Heerl’k (totaal 1800), oudervereniging Berkenveld die boeken hebben geschonken aan alle leerlingen in het kader van de kinderboekenweek (102,50), Heerlijk Doen (474,45) en Volkstoneel Heerle (123,05).
Van ons werkbudget hebben we 874,38 euro besteed aan consumpties, drukwerk, zaalhuur, bezorgkosten en materiaalkosten. Dit is minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er drie aparte posten die van het budget van de LBH af gaan: boekspot, bank- en bestuurskosten. Bij deze laatste moet u denken aan kilometervergoeding en telefoonkosten.

Resultaat 2019
Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken hebben we een positief resultaat van 8713,90 euro. Waarvan 5669,26 euro van de buurtkamer en 3044,64 euro van de LBH is.

Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Peter Kunnen en Ruud Segers, heeft op 9 maart 2020 de administratie gecontroleerd en in orde bevonden.