Leefbaarheidsgroep Heerle

Financiële verantwoording

Op deze pagina ziet u hoe wij ons geld besteden.

 

Vermogensontwikkeling
  2014 2015

2016      

2017

Saldo betaalrekening:

 • LBH
 • Buurtkamer (zorgproject)
 • Buurtbieb

620,40

 • 620,40
 • 0,00

6263,57

 • 1274,36
 • 4989,21

4241,75

 • 1678,45
 • 2343,30
 •   220,00

5121,51

 • 2527,02
 • 3051,15
 • -456,66

Saldo kas buurtkamer

 

 

 

0,40

Saldo spaarrekening LBH

3500,00 3540,21 3557,74 3565,79

Subtotaal

4120,40

9803,78

7799,49

8687,70

 

Inkomsten 2017
Gemeente, werkbudget 2500,00
Gemeente, vouchers 2500,00
Verrekening eHerkenning 60,00

Subsidie boekenkast Boekspot

3868,00

Gemeentesubsidie voor  Buurtkamer 2017

5545,00

Eigen bijdrage bezoekers Buurtkamer

775,00

Rente spaarrekening       8,05
Totaal
15256,05

 

Uitgaven 2017
Werkbudget

Bankkosten

Bestuurskosten

St. Heerl'k (3 vouchers)

Buurtkamer

Boekspot + voorleesmiddagen (incl. 1,2 voucher)

Overige bewonersvouchers (0,8 voucher)

Totaal

1459,62
112,83
138,98
1500,00
5611,75
5144,66
400,00
14367,84

 

Resultaten
Vermogen 1-1-2017 + inkomsten 2017 23055,54
Totaal uitgegeven 2017 14367,84
Resultaat 8687,70