verenigingen & stichtingen

Stichting Heerl'k

Stichting Heerl’k organiseert sinds 2015 diverse evenementen in Heerle.

De stichting heeft in zijn algemeenheid tot doel het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, gemeenschapszin, saamhorigheid, levendigheid, trots en naamsbekendheid van Heerle. De activiteiten maken dat er een actieve en plezierige dorpsgemeenschap is en zorgt ervoor dat Heerle voor jong en oud een aantrekkelijk dorp is om wonen.

Ieder activiteit staat los van de andere activiteiten op alle vlakken. Voor iedere activiteit is er een 'zelfsturend team' van vrijwilligers, met eigen financiële middelen etc. Het bestuur van de stichting regelt overkoepelend allerlei organisatorische zaken als subsidies, vergunningen voor evenementen, pr etc. Ook gaat iedere activiteit mee in de huisstijl van Stichting Heerl’k.

De volgende activiteiten horen bij Stichting Heerl’k:

  • Heerl’k Oranje
  • Heerl’k Straatspeeldag
  • Heerl'k Fietsen (Fietspuzzeltocht en Fiets3daagse)
  • Heerl’k Halloween
  • Heerl’k Sint Maarten
  • Heerl’k Winterfeest

Tevens willen wij ook onze vrienden van de Wielerronde niet vergeten te noemen. Wij helpen elkaar waar nodig tijdens de activiteiten.

Wij willen alle sponsoren en vrijwilligers hartelijk danken voor alle steun (op welke manier dan ook). Zonder hen kunnen we geen enkele activiteit organiseren.