verenigingen & stichtingen

Stichting Heerl'k

Stichting Heerl’k is één van de jongste stichtingen van Heerle. Vanaf 2015 bestaat deze stichting. In eerste instantie hadden we als doel het bestaan van de kerstmarkt te redden, maar in korte tijd kwamen er activiteiten bij.

In het algemeen kan er gezegd worden dat de Stichting Heerl’k als doel heeft het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, gemeenschapszin, saamhorigheid, levendigheid, trots, naamsbekendheid in Heerle. Daarmee kunnen activiteiten bijdrage aan promotie van Heerle als waardevolle en actieve dorpsgemeenschap van een dorp waar het waard is om te wonen. Ieder activiteit staat los van de andere activiteiten op alle vlakken. Zo kan iedere activiteit zijn/haar eigen leden, financiële middelen etc. hebben.

Maar Stichting Heerl’k heeft wel een eigen bestuur. Het bestuur gaat niet bepalen wat er tijdens de activiteiten gaat gebeuren, maar wel proberen we zaken te regelen op organisatorisch niveau. Dus met de vergunningen en financiën kan het bestuur meedenken en meehelpen. Ook gaat iedere activiteit mee in de huisstijl van Stichting Heerl’k.

De volgende activiteiten horen bij Stichting Heerl’k:

  • Heerl’k Oranje
  • Heerl’k Straatspeeldag
  • Heerl’k Halloween
  • Heerl’k Sint Maarten
  • Heerl’k Winterfeest (voorheen Heerl’k Kerst)


Tevens willen wij ook onze vrienden van de Wielerronde niet vergeten te noemen. Wij helpen elkaar waar nodig tijdens de activiteiten.

Wij willen alle sponsoren en vrijwilligers hartelijk danken voor alle steun (op welke manier dan ook). Zonder jullie kunnen we geen enkele activiteit organiseren.