verenigingen & stichtingen


Sportpark Harella
Herelsestraat 102
4726 AH  Heerle

0165-300478
e-mail:
[email protected]
Website:
www.hvheerle.nl/stichting-beheer-harella/

Stichting Beheer Harella

De Stichting Beheer Harella heeft als eerste doel het steunen van de handbalvereniging. Dat doet zij door het tegen een vergoeding uitvoeren van het beheer en de exploitatie van sportzaal Harella ten behoeve van de gemeente Roosendaal.

Dat houdt in dat zij verantwoordelijk is voor de verhuur van de sportzaal en het toezicht op het gebruik ervan.
Onder het beheer valt ook het dagelijkse onderhoud van de sportzaal, kleedruimten, toiletten en overige ruimtes in het gebouw en het verrichten van kleine reparaties.
Voor de stichting worden vele van deze taken door vrijwilligers uitgevoerd. De stichting kent een beheerder en een klusgroep.

Johan Pellis is de beheerder van de sportzaal.