verenigingen & stichtingen


Secretaris: Els Oomen
Herelsestraat 94
4726 AH  Heerle

Els Oomen: 0165-303702
Bep Rommens: 0165-304024.
e-mail:
[email protected]

Harmonie Juliana

Harmonie Juliana kent twee onderdelen:
1. het jeugdorkest onder leiding van Jan Stroop
2. de harmonie onder leiding van Ko van Driel

De Harmonie brengt op verzoek serenades aan 50- en 60-jarige bruidsparen. Informatie hierover bij : Els Oomen, 0165-303702 of Bep Rommens, 0165-304024

De repetities worden gehouden in het gemeenschapshuis de Schalm, gevestigd in de kerk van Heerle; elke zondagmorgen, uitgezonderd de grote vakantie.

Afmelding voor de repetitie bij Ko van Driel (0166-672138) of Bep Rommens (0165-304024 of per mail: [email protected] 

De Harmonie is er voorstander van dat de leden een muzikale vorming hebben gehad. Om dit te stimuleren wordt een subsidie gegeven voor het volgen van muzieklessen. Leden die als leerling staan ingeschreven op de muziekschool kunnen een bijdrage in het lesgeld krijgen voor de instrumentgerichte opleiding Hafa tot en met het A-diploma. Meer informatie is te verkrijgen bij het bestuur van Harmonie en Drumband Juliana.

Na een gesprek met de dirigent krijgen nieuwe leden advies voor een geschikt instrument. Zij kunnen dit instrument gratis in bruikleen krijgen van de Harmonie. Voorwaarde is wel dat ze zorgvuldig omgaan met het instrument. Instrumenten zijn immers kostbaar. Zelf aanschaffen kan natuurlijk ook. En in sommige gevallen is aanschaf via huurovereenkomst via de Harmonie mogelijk. De huurkoopregeling beloopt maximaal 24 maanden.

De leden krijgen na de drie maanden een uniform in bruikleen. Het onderhoud van dit uniform is voor rekening van het lid.

Aspirant-leden melden zich aan via een inschrijvingsformulier. Dit kan worden ingeleverd bij: de secretaris, Els Oomen,  of bij de dirigent.

De opzegging kan gedurende het gehele jaar geschieden, maar dient echter wel drie maanden van te voren medegedeeld worden aan de secretaris.

Het bestuur:
F.de Hoon (voorzitter): 0165 – 379348, [email protected]
B. Rommens (penningmeester): 0165-304024, [email protected]
P. Oomen-Belleter (secretaris): 0165-303702, [email protected]
J.C.A.M. Oomen (secretaris, interne zaken): 0032-3-6770757, [email protected]
G. Heijnen, 0165-302614, [email protected]
A. v.Gaans, 0165-303733, [email protected]