verenigingen & stichtingen


Herelsestraat 100
4726 AH HEERLE

 

Dorpshuis De Schalm

Een dorp kan niet zonder dorpshuis. Het is het centrale ontmoetingspunt. De Schalm bevindt zich in een overgangsperiode. Van oudsher vinden er traditionele activiteiten als vergaderen en repeteren plaats. Maar er leeft meer in ons dorp en in de maatschappij, daar wil De Schalm op inspelen. Zo is er nu ook een wekelijkse ontmoetingsplek voor alleenstaande ouderen: de Buurtkamer. en een maandelijks Parkinson Café. Tevens hebben de huisarts, de fysiotherapeut, de prikdienst en de kerk hun onderkomen in het dorpshuis.

Voor inlichtingen of voor het reserveren van een ruimte kan men terecht bij: ?.