verenigingen & stichtingen


Herelsestraat 100
4726 AH HEERLE

 
e-mail:
[email protected]

Dorpshuis De Schalm

Een dorp kan niet zonder dorpshuis. Het is het centrale ontmoetingspunt.

Van oudsher vinden er traditionele activiteiten als vergaderen en repeteren plaats. Maar er leeft meer in ons dorp en in de maatschappij, daar wil De Schalm op inspelen. Zo is er ook een wekelijkse ontmoetingsplek voor alleenstaande ouderen: de Stamtafel en een maandelijks Parkinson Café. Tevens hebben fysiotherapie Konings en de boekspot hun onderkomen in het dorpshuis.

Ons bestuur bestaat uit:

  • Silvia Heijnen (voorzitter)
  • Vacature (secretaris)
  • Ginger van den Oever (penningmeester)
  • Pierre Kerstens
  • Wilfred Wayop

Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze secretaris: [email protected] .

Voor het reserveren van een ruimte kunt u een mail sturen naar: [email protected].