verenigingen & stichtingen


Herelsestraat 100
4726 AH HEERLE

 
e-mail:
info@dorpshuisheerle.nl

Dorpshuis De Schalm

Een dorp kan niet zonder dorpshuis. Het is het centrale ontmoetingspunt. De Schalm bevindt zich in een overgangsperiode. Van oudsher vinden er traditionele activiteiten als vergaderen en repeteren plaats. Maar er leeft meer in ons dorp en in de maatschappij, daar wil De Schalm op inspelen. Zo is er nu ook een wekelijkse ontmoetingsplek voor alleenstaande ouderen: de Buurtkamer. en een maandelijks Parkinson Café. Tevens hebben de huisarts, de fysiotherapeut, de prikdienst, de boekspot en de kerk hun onderkomen in het dorpshuis.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze secretaris: Warnoud van Deyzen bereikbaar via secretaris@dorpshuisheerle.nl.

Voor het reserveren van een ruimte kunt u een mail sturen naar: planning@dorpshuisheerle.nl.