verenigingen & stichtingen


Inlichtingen:
C Dekkers
Acacialaan 15
4726 BR Heerle

06-20709248 


e-mail:
[email protected]

Buurtvereniging de Pan

Buurtvereniging de Pan werd 18 oktober 1973, dus 40 jaar geleden in het toenmalige Café Doomen te Heerle opgericht. De aanleiding was een gouden bruiloftsfeest van de familie Bastiaanse uit de Lindestraat. De vereniging was ten tijde van de oprichting wijkgericht en bestond uit leden woonachtig in de Ekel-, Beuken- en Lindestraat en de Torenbaan. Het was een wijk met veel jonge gezinnen en een talrijke jeugd.

De activiteiten waren gericht op de jeugd maar ook op de ouderen. De jongeren waren vooral actief met de sinterklaasviering en het kindercarnaval. Vele jaren vormden zij grote groepen in de carnavalsoptochten in Heerle en Wouw en waren zo een versterking van de optocht. De ouderen waren actief op Koninginnedag met voetbalwedstrijden, balavonden, busreizen en kaartavonden.

In de loop van 40 jaar is er veel veranderd, door terugval van het ledenaantal is het wijkgebonden principe verlaten, waardoor elke inwoner van Heerle als lid welkom is. De activiteiten van de vereniging zijn aangepast aan het totale ledenbestand en de tijd. Jaarlijks worden er nog steeds een 15 tal activiteiten gehouden voor zowel jong als oud.