Sportverenigingen


Anita van Splunter
GSM: 06-20.86.63.24
e-mail:
[email protected]

Badmintonclub Harella

Badminton is een zelfstandige afdeling van handbalvereniging Heerle. De vereniging regelt algemene zaken, zoals huur accommodatie, registratie lidmaatschap, contributie-inning en overige financiële zaken. Leden regelen zelf hun activiteiten en andere onderlinge zaken.

Dit gebeurt door een vertegenwoordiging van de leden, momenteel bestaande uit Anita van Splunter en Nel de Regt. Contactpersoon vanuit de handbalvereniging is Johan Pellis.

Contributie Voor een volledig lidmaatschap betaalt men € 12 per maand. Een “half” lidmaatschap kost € 7 per maand, deze leden komen 1 keer per 2 weken badminton spelen.
De contributie wordt via automatische incasso per kwartaal geïnd. Speelavond Onze speelavond is wekelijks op de dinsdagavond van 20.30 – 22.00 uur in Sportzaal Harella. In de schoolvakanties en op bepaalde avonden wordt er niet gespeeld. Komt gerust eens een kijkje nemen en/of een avondje vrijblijvend meespelen! Je bent van harte welkom!