Website van het mooiste dorp van Nederland

Verkeersbesluit vrachtwagenverbod Heerle

2 juli 2024 - Marion Winnink

Burgermeester en wethouders van Roosendaal hebben besloten een inrijdverbod te gaan instellen voor vrachtverkeer in de kern Heerle.

Dit verbod zal niet gelden voor bestemmingsverkeer. Het verbod zal met nevenstaande borden worden aangegeven.
Het besluit is gepubliceerd op overheid.nl. In de bijlage bij het besluit is de plaatsing van de borden aangegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal.