Nieuws van Heerle

Gemeente ziet vooralsnog af van Bamere 3

15 juni 2023 - Marion Winnink

De huizenbouw op de locatie van de natuurbeleeftuin en hondenspeelplaats in Heerle gaat voorlopig niet door.

Ook in andere dorpen staat huizenbouw op de agenda. De gemeente wil daarom eerst een visie op de dorpen neerzetten voordat er aan de invulling wordt begonnen. Uitbreiding van het aantal huizen is voor de leefbaarheid van de dorpen belangrijk, maar er moet goed gekeken worden naar de specifieke behoefte en daarbij passende locaties. Naast een algemene dorpenvisie zal de Leefbaarheidsgroep Heerle ook aandringen op een gebiedsvisie voor Heerle. Zij heeft daartoe samen met meerdere partijen een startnotitie opgesteld en gedeeld met de wethouder.