Nieuws van Heerle

Gemeente wil invulling geven aan Bamere 3

26 april 2023 - Marion Winnink

De gemeente Roosendaal heeft aangegeven te willen starten met nieuwe woningbouw in Heerle.

De uitbreiding (Bamere 3) is voorzien op de locatie van de natuurbeleeftuin en de hondenspeelplaats (HSP) aan de Runningstraat. Deze locatie is eerder al door de provincie aangewezen als mogelijke uitbreidingslocatie voor Heerle. Het perceel heeft nu nog een groenbestemming. De nieuwbouw zal aansluiten op de bestaande bouw in de Runningstraat. De gemeente zal direct omwonenden na de meivakantie nader inlichten.

Zie ook Besluitenlijst college B&W van 21 maart 2023.

Bestemmingsplan Heerle