Nieuws van Heerle

Goede huisvesting voor medewerkers Luysterburg

16 februari 2021 - Marion Winnink

Op 10 februari stond een artikel in de BNdeStem met de mededeling dat er vier extra migrantenhotels in Roosendaal gepland zijn, waaronder ééntje op de bedrijfslocatie van Luysterburg aan de Bameerweg.

Op verzoek van de Leefbaarheidsgroep licht Rob Luysterburg zelf toe wat er speelt.

"Al meer dan 30 jaar werken wij met onze (buitenlandse) medewerkers om onze aardbeien en asperges te oogsten. Velen van hen komen - samen met hun familie - al meer dan 10 jaar terug. Zij verblijven in woonunits verdeeld over twee locaties (Herelsestraat en Bameerweg). 

Wij willen in de toekomst de woonunits vervangen door een ‘gebouw’ waarin alle voorzieningen zijn getroffen. Op deze manier kunnen we voldoen aan alle eisen die aan goede huisvesting gesteld worden en zorgen dat onze medewerkers graag nu – en in de toekomst - bij ons komen werken. Gecentraliseerde huisvesting zorgt er ook voor dat we goed toezicht kunnen houden. Dit laatste doen we momenteel al met behulp van een beheerder.

Wij willen benadrukken dat wij - nu al, maar ook in de toekomst - alleen die mensen (mogen) huisvesten die op ons bedrijf werkzaam zijn in de periodes dat wij arbeid nodig hebben.

Momenteel zijn we bezig met de ‘ontwerpfase’ van de bouwaanvraag, waarbij we de uitgangpunten voor de bouw in kaart brengen.

We hopen op deze manier te kunnen bijdragen aan een bestendige toekomst voor ons familiebedrijf. 

Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie ons altijd bereiken. Zodra we verder in het proces zijn, zullen wij in samenwerking met de leefbaarheidsgroep een informatiebijeenkomst organiseren voor onze directe buurt.