Nieuws van Heerle

Start leeghalen stortplaats Attero

25 november 2019 - Marion Winnink

Attero start 26 november met het verwijderen van het opgeslagen afval in de 'bufferzone'.

Op de stortplaats in Bergen op Zoom is in het verleden een buffer aangelegd voor huishoudelijk restafval. Deze buffer is in 2018 volgereden en voorzien van een grondlaag om hinder naar de omgeving te voorkomen. Deze buffer gaat Attero nu leeghalen en dat geeft mogelijk overlast voor de omgeving.

Bij het afgraven van de buffer, het beladen van de vrachtwagens en het transport naar onze afvalenergiecentrale komt mogelijk geur vrij. Dit kan overlast veroorzaken in de omgeving. Om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken, voert Attero dit werk juist in deze periode van het jaar uit, waarin de temperaturen laag zijn. Tevens worden camera’s ingezet om eventuele brand vroegtijdig te signaleren. Ook zal er apparatuur worden ingezet om de geuroverlast tijdens het afgraven te minimaliseren (vernevelen van een geurbindend middel). Ten slotte zijn we zeer alert op de aanwezigheid van eventueel ongedierte en nemen we direct maatregelen als dit nodig is.

Het restafval zal per vrachtauto worden afgevoerd. Hiermee wordt dinsdag 26 november gestart. Naar verwachting zal het afvoeren zes weken duren. Het transport vindt normaliter plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Om overlast voor de bewoners van de Bergsebaan te beperken vindt het transport van de vrachtwagens plaats via Ruytershoveweg en afslag 27 van de A58 (Bergen op Zoom Noord).

Heeft u klachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met dhr. L. Vesseur, Regiomanager Mineraal Brabant, 088-5502200.