Nieuws van Heerle

Toch weer tijdelijke opslag afval op Kragge II

12 mei 2018 - Léon Dirrix, Communicatieadviseur/woordvoerder Attero

Attero ziet zich genoodzaakt opnieuw tijdelijk afval op te slaan in de bufferzone van Kragge II.

De aanvoer van restafval is op dit moment groter dan verwacht. De economische groei in ons land is daar de oorzaak van. Daarnaast zijn er een aantal onverwachte storingen in de afvalenergiecentrale in Moerdijk. Dat noodzaakt Attero om opnieuw gebruik te maken van de buffercapaciteit op Kragge II om afval daar tijdelijk op te slaan. 

Vanaf 14 mei start Attero met de aanvoer van het afval. Het omleiden en afvoeren van dit afval naar andere locaties of naar andere verwerkers is niet mogelijk.

Attero neemt extra maatregelen om overlast te voorkomen. Zo zal er alleen bedrijfsafval (géén organisch afval) aangevoerd en opgeslagen worden en zal dit minimaal 1x per week gecontroleerd worden op (onverhoopte aanwezigheid van) ongedierte.  Hiervoor schakelt Attero een apart bedrijf in dat zonodig meteen actie zal ondernemen. Ook zullen er uit voorzorg in het weekend speciale brandinspectierondes  worden gedaan en zal er voldoende afdekmateriaal in voorraad zijn om snel te kunnen ingrijpen mocht er brand ontstaan.

Attero verwacht de buffer in vier weken vol te rijden. Daarna zal deze volledig worden afgedekt met aarde.

Mocht u vragen hebben of heeft u klachten, dan kunt u contact opnemen met 06-22693241 of een mail sturen aan [email protected].