Nieuws van Heerle

Opslagbuffer Attero Bergen op Zoom is leeg!

15 februari 2018 - Léon Dirrix, Communicatieadviseur van Attero

Op 24 november meldden we dat Attero de opslagbuffer die in 2016 voor vliegenoverlast had gezorgd, ging opruimen. Dat project is nu helemaal afgerond. Heerle kan definitief opgelucht ademhalen.

De opslagbuffer was destijds ingericht voor het tijdelijk kunnen opslaan van huishoudelijk restafval voor de  afvalenergiecentrale in Moerdijk. Dit was wenselijk om tijdens onderhoudsperioden van de installatie het afval tijdelijk elders te kunnen opslaan.
Attero zet nu zijn locatie Tilburg in voor de tijdelijk opslag van dit restafval. Deze locatie heeft ook een grotere capaciteit.

Het leegrijden van de opslagbuffer is gestart op 29 november en afgelopen vrijdag 1 februari afgerond. De buffer is nu leeg. Het restafval is afgevoerd naar de afvalenergiecentrale in Moerdijk. Het ging om een totale hoeveelheid van ruim 18.000 ton.

Van eventuele geuroverlast is geen sprake geweest. Er zijn wel wat meldingen geweest wegens overlast door de transporten.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u uw vraag mailen naar
communic[email protected] of bellen met: 088 - 550 10 66.