Nieuws van Heerle

Dorpshuis Heerle zoekt bestuursleden

15 april 2017 - Cees Luijsterburg

De Stichting heeft te kampen met een tekort aan bestuursleden (vrijwilligers) maar met name een penningmeester ontbreekt.

Stichting Dorpshuis Heerle is beheerder van het kerkgebouw in Heerle waarin het Dorpshuis is gevestigd. Met het Dorpshuis beogen we ook voor in de toekomst te blijven fungeren als een ontmoetingsplaats met een laagdrempelig karakter waar de bewoners zich prettig voelen. Ondanks de terugloop van voorzieningen in het dorp moet het voor leefbaarheid van het dorp voor de inwoners aantrekkelijk kunnen blijven om deel te nemen aan allerhande activiteiten op het gebied van cultuur en welzijn. Wij zetten ons daarvoor in.

Wat wij willen is uitbreiding van het bestuur, maar vooral iemand die de functie penningmeester op zich wil nemen. U gaat dan deel uitmaken van het bestuur van Stichting Dorpshuis Heerle, een enthousiaste groep mensen die betrokken is bij het in stand houden van de leefbaarheid in het dorp Heerle.

Het zou prettig zijn enigszins betrokken te zijn bij het reilen en zeilen binnen het dorp, maar dit is echter geen directe noodzaak. Wel van belang is dat u goed moet kunnen samenwerken met de andere bestuursleden. Uiteraard moet u kennis van zaken hebben en ervaring op het gebied van boekhouden.

Als u deze kwaliteiten hebt dan bent u onze man of vrouw. Reageer aub. en wij nemen contact met u op.

Voor informatie/aanmelding kunt u terecht bij:
Cees Luijsterburg
tel.: 0165-302449
e-mail: cf.luijsterburg@hetnet.nl