Nieuws van Heerle

Attero gaat opslagbuffer leeghalen

24 november 2017 - Léon Dirrix, Communicatieadviseur van Attero

De komende zes weken gaat Attero de tijdelijke opslag voor huishoudelijk restafval op Kragge II leeghalen.

Zoals iedereen weet bevindt zich op Kragge II een in 2015 aangelegde buffer voor tijdelijke opslag van huishoudelijk restafval. Deze buffer is in december van dat jaar nog voorzien van een extra grondlaag, nadat er een onverwachte vliegenplaag ontstond die overlast veroorzaakte.

Maatregelen

Attero gaat deze buffer leegrijden en het restafval afvoeren naar hun afvalenergiecentrale in Moerdijk. Daar wordt het afval omgezet n duurzame energie. Bij het afgraven van de buffer, het beladen van de vrachtwagens en het transport komt geur vrij. Dit kan overlast veroorzaken in de omgeving. Om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken, voert Attero dit werk bewust uit in deze periode van het jaar wanneer de temperaturen laag zijn. Tevens zal Attero  apparatuur inzetten om de geuroverlast tijdens het afgraven te minimaliseren (vernevelen van een geurbindend middel). Ook is Attero zeer alert op de aanwezigheid van eventueel ongedierte en zal direct maatregelen treffen als dit nodig is.

Transport

Attero voert het restafval af per vrachtauto en start op woensdag 29 november. Het afvoeren van de 18.000 ton afval gaat naar verwachting zes weken duren. Het transport vindt plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Om overlast voor de bewoners van de Bergsebaan te beperken vindt het transport van de vrachtwagens plaats via de Ruytershoveweg en afslag 27 van de A58 (Bergen op Zoom Noord).

Mocht deze informatie vragen oproepen of heeft u klachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de heer Vesseur. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (088) 550 10 00.