Het nieuws uit mei 2016

Tel de wilde soorten in Heerle

26 mei 2016 - Marion Winnink

KNNV en IVN Roosendaal zijn erg benieuwd naar wat er allemaal in onze tuinen leeft aan wilde dieren en planten. Ook in Heerle.

Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er allemaal in leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks! Met hulp van iedereen moet dat toch in kaart te brengen zijn. Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren voorkomen, dan heb je het mis. Maar ook van de gewone soorten is niet goed bekend waar ze voorkomen. Daarom is het hard nodig om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen. Ook in Heerle!


KNNV en IVN Roosendaal zetten zich hier ook voor in en willen erg graag weten welke wilde soorten in de Roosendaalse tuinen voorkomen. Om daar achter te komen is de WildeSoortenWeek in het leven geroepen. Vanaf week 24: 13 t/m 19 juni kunnen mensen hun bevindingen invoeren op www.tuintelling.nl. Men kan kiezen voor een weektelling (te beginnen op 13 juni), maar ook voor enkele waarnemingen (tijdstiptelling).

Tijdens de afsluiting van het WildeSoortenWeekend in het MEC T-Huis Visdonk, Dennescheerdersdreef 11 te Roosendaal, zullen op 18 juni om 18.00 uur de eerste voorlopige resultaten worden gepresenteerd.

Meer weten? Kijk op: www.knnv.nl/Roosendaal of www.ivn.nl/afdeling/roosendaal