Studenten NHTV presenteren onderzoeksresultaten

‘Samen met de bewoners, voor de bewoners’

8 juni 2016 - Marion Winnink

Op woensdag 8 juni 2016 presenteren studenten van de NHTV in Breda de uitkomst van de onderzoeken die ze de afgelopen maanden op uitnodiging van de bewonersplatforms van de Roosendaalse dorpen hebben uitgevoerd. U bent van harte uitgenodigd. 

Studenten Ruimtelijke ordening en planologie van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda hebben onderzoek gedaan naar de ruimtelijke, economische en sociale aspecten van de dorpen binnen de gemeente Roosendaal (Nispen, Wouwse Plantage, Heerle, Moerstraten en Wouw). Een groep van zes tweedejaarsstudenten heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van bevolkingskrimp en vergrijzing. Daarnaast heeft één vierdejaarsstudent bij onderzoeksbureau Dimensus in Breda als afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de sociale kracht in de dorpskernen. Beide onderzoeken hebben zich vooral gericht op het voorzieningenniveau in de dorpen en de mogelijke toekomstige ontwikkeling daarvan.

Actuele onderwerpen

Binnen de gemeente Roosendaal bestaat een actieve groep bewoners die zich bezighoudt met het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskernen. Na een eerdere succesvol verlopen samenwerking met de NHTV wilden deze bewonersplatforms graag dieper ingaan op de belangrijkste actuele onderwerpen die in de kernen spelen:

  • het voorzieningenniveau,
  • de mogelijke rol van krimp en
  • vergrijzing en de rol die de bewoners hierbij zelf kunnen spelen.

Zoals bij het eerdere onderzoek al was gebleken heeft het buitengebied van de gemeente Roosendaal een aantrekkelijke woonomgeving en gevarieerd landschap, een gunstige ligging en is er een goede samenwerking tussen bewoners en gemeente. De vitaliteitskaart van de gemeente Roosendaal laat echter duidelijk zien dat het voorzieningenniveau in vooral de kleinere kernen laag is en bovendien onder druk staat. De studenten hebben gekeken in hoeverre de sterke punten van de dorpen gebruikt kunnen worden om oplossingen te vinden voor de minder sterke punten.

Plaats: Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 te Heerle

Tijd: 19.30 uur

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

  • Bewonersplatforms: Wim Groffen (wimgroffen@hetnet.nl)
  • NHTV: Marcel van Wietingen (wietingen.m@nhtv.nl)