Het nieuws uit april 2016

Attero reikt cheque uit

13 april 2016 - Marc Meul

Drie mensen van Attero zijn tekst en uitleg komen geven over de vliegenoverlast van afgelopen december. Allereerst hebben ze hun excuses aangeboden voor de overlast. Zij hebben dit nog nooit meegemaakt in deze omvang en in deze periode. Daarnaast hadden ze dit wel op meerdere stortplaatsen tegelijk. Maar op de stortplaats in Bergen op Zoom was de overlast het grootst. Een duidelijke reden kunnen ze hier niet voor geven. Ze gaan uit van een combinatie van factoren waarvan de relatief warme winter een belangrijke factor is.

Het bufferafval dat nu ligt op de Kragge en de overlast veroorzaakte, is nu afgedekt met een grond deklaag waardoor er geen vliegen uit kunnen en de larven verstikken. Het afval wordt pas de komende winter weggehaald (mits het gedurende een aantal weken koud genoeg is). Attero kan niet 100% garanderen dat het geen overlast zal geven, maar ze gaan het heel gefaseerd doen en bij problemen wordt er direct actie ondernomen. 

Als compensatie voor het dorp is gekozen voor het uitdelen van een cheque van €5000,- aan Super de Buurt. Er is door Attero bewust gekozen voor deze optie en niet voor het uitkeren van individuele vergoedingen aan de inwoners van Heerle. Juist omdat Super de Buurt een centraal ontmoetingspunt in het dorp is en bijdraagt aan de leefbaarheid van ons dorp.