Het nieuws uit april 2016

100e leerling verwelkomt op Basisschool Berkenveld

11 april 2016 - Monique Jansen - Roosendaalse Bode

Het was een feestelijke dag voor de net vier geworden Bram Bogers. Maandag mocht hij voor het eerst naar school.

Een mooie dag ook voor basisschool Berkenveld, want Bram maakte het aantal van honderd leerlingen vol. Directeur Corine Jacobs van de school is daar heel blij mee. “Na jaren van teruglopende leerlingenaantallen zitten we nu stabiel rond de honderd. Ook voor de komende jaren zijn de verwachtingen goed.”

Erehaag
Om Bram welkom te heten, vormden zijn schoolgenoten een erehaag. Even leek Bram een beetje geïntimideerd, maar toen hij aan de hand van zijn zusje de school binnenstapte liet hij met een brede glimlach zien, dat hij er zin in had.

Bron: Roosendaalse Bode