Het nieuws uit 2015

Nieuwe update vliegenoverlast

23 december 2015 - Bas van Eekelen

Op 22 december heeft een afvaardiging vanuit het dorp (Ria Jansen en Marion Winnink (bestuurslid St. Leefbaarheidsgroep Heerle) een gesprek gehad met Lauran Vesseur (regiomanager Mineraal) en Chris Derks Teamleider locatie) van Attero over de vliegenoverlast.

De overlast is waarschijnlijk ontstaan door een partij afval die op De Kragge ligt opgeslagen. Hier heeft vermoedelijk organisch afval tussen gezeten. De partij is afgedekt met doeken en er wordt regelmatig gespoten met een middel dat giftig is voor de vliegen, maar niet voor mensen. Het is een middel dat via de huid de vlieg binnendringt en het zenuwstelsel aantast, waardoor deze vrijwel direct doodgaat. Op de vraag of de vliegen die bij mensen thuis liggen, dit middel (Solfac) bij zich hebben en een gevaar zouden kunnen zijn voor de volksgezondheid, luidt het antwoord dan ook ‘nee’. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

De bedoeling is dat zodra het weer het toelaat (het moet dan koud genoeg zijn geweest) om de partij verder te transporteren naar afvalverbandingsinstallatie. Zodra dit gaat gebeuren, zal Attero ons hierover inlichten.

Verder is uitleg gegeven over het project duurzaam stortbeheer. Attero wil het biologische afbrekingsproces van afval in de stortplaats gaan versnellen. Dit project staat geheel los van het probleem met de tijdelijk opgeslagen partij.

Bij Attero zijn een stuk of zeven meldingen gedaan, maar volgens zeggen hebben veel meer mensen overlast ondervonden of ondervinden dat nog steeds. Om de omvang van het probleem goed in kaart te krijgen is met Attero afgesproken dat we een enquêteformulier in de dorpssuper zullen neerleggen, met het verzoek dit uiterlijk 9 januari in te vullen en in te leveren.

Attero heeft in dit verhelderende gesprek nogmaals aangegeven de overlast zeer te betreuren, graag in gesprek wil blijven met de omwonenden en mensen zoveel mogelijk wil bijstaan in het bestrijden van de vliegen. Heeft u overlast meldt u dit dan bij Attero: (088) 550 10 00 of stuur een mail naar: lauran.vesseur@attero.nl. Uiteraard kunt u uw klacht ook melden bij de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant, deze is namens de provincie de controlerende instantie van de milieuvergunning. De klachtentelefoon is bereikbaar via: 013 – 20 60 500 (24 uur per dag).