Het nieuws uit 2015

Enquete vliegenoverlast

24 december 2015 - Bas van Eekelen

Voortvloeiend uit een gesprek met Attero is een enquête uitgezet om de vliegenoverlast letterlijk en figuurlijk in kaart te kunnen brengen. 

Deze  enquête is op te halen bij Maurice Vos, Super de buurt en Luijsterburg groenten en fruit.

Inleveren is mogelijk tot 9 januari as. bij Super de buurt.