Instanties

Gemeente Roosendaal

Wil je een initiatief in eigen wijk of dorp starten? Wil je bijdragen aan de leefbaarheid in je eigen wijk of dorp? Ervaar je overlast in je buurt? Heb je vragen? Of weet je niet bij wie je terecht kunt met iets? Dan ben je bij de verbinders van de gemeente Roosendaal aan het goede adres.

De verbinders staan voor je klaar
De verbinders zijn namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor alle inwoners en organisaties. De verbinders helpen je verder. Ze leggen samen met jou het contact met de juiste persoon of organisatie, die jou verder kan helpen. En ze blijven meedenken. Ze kennen de weg in de wijk, omdat ze nauw samenwerken met de medewerkers van woningbouwcorporaties, welzijnswerk, opbouwwerk, jongerenwerk en politie. Met onze hun collega’s op gebied van o.a. veiligheid, verkeer, groenbeheer en welzijn. Maar ook met buurthuizen, bewonersplatforms en andere georganiseerde bewonersgroepen.

Meedenken en samenwerken
Namens de gemeente sluiten zij aan bij allerlei initiatieven van inwoners en organisaties. Dat doen ze door hulp aan te bieden, mee te werken of op een andere manier te faciliteren; net wat nodig is. En bij projecten of beleid die de gemeente opstart, betrekken ze de belanghebbenden. Soms zijn dat inwoners, soms zijn dat organisaties die een bijdrage kunnen en willen leveren.

Lisette Ventevogel is de contactpersoon voor Heerle.