Instanties


Herelsestraat 110
4726 AH Heerle

Directie: Corine Jacobsz
Tel: 0165 - 301806
e-mail:
[email protected]
Website:
www.berkenveldkpo.nl

Basisschool Berkenveld

Een school waar je je thuis voelt.

Wie woont in een dorp hecht meestal waarde aan dorpse kwaliteiten als rust, kleinschaligheid en respect voor elkaar. Berkenveld is een katholieke dorpsschool waar deze kwaliteiten zijn terug te vinden en waar ieder kind welkom is. De school ligt midden in het dorp en heeft een brede school-voorziening. Onze leerkrachten hebben een open houding en stimuleren de leerlingen ook open en sociaal te zijn. Dit vertaalt zich naar de prettige sfeer die onze school uitademt.

Ieder kind is anders. Door passend onderwijs te bieden willen wij de prestaties van uw kind  op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Daarvoor maken wij gebruik van methoden die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van onze leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis maken met de maatschappij en de wereld om hen heen. De wereld is immers groter dan ons dorp Heerle. Door gebruik te maken van uitdagende methoden worden onze leerlingen geïnspireerd actief betrokken te zijn en te blijven bij het leerproces, de maatschappij en de wereld.

Heeft u een kind in de basisschoolleeftijd?  En zoekt u een kleinschalige school met een ruim en werelds blikveld? Dan bent u welkom op Berkenveld!