2024

Kerkdienst in de Schalm

15 juni 2024 17:00 - 18:00

Voorganger is diaken E.Bornheim

11e zondag door het jaar. Lezing uit Marcus 4, 26-34. Jezus spreekt in gelijkenissen over de zaaier en over het mosterdzaadje.