verenigingen & stichtingen

Nieuws

Nu ook nieuwtjes over ons Dorpshuis op deze website!

 

 

Iedereen is weer van harte welkom op het terras van Gastvrij De Schalm bij de kerk in Heerle

Sinds 28 april is ook bij Gastvrij De Schalm in Heerle het terras weer open, uiteraard onder restrictie van de geldende maatregelen van het RIVM. Hier is heel lang naar uitgekeken. Op 1 januari 2020 werd Jan Brouwers de nieuwe uitbater/beheerder van Gastvrij De Schalm in de  kerk in Heerle. Helaas kwam na enkele maanden het coronavirus, waardoor een sluiting volgde. Een financiële buffer was er daardoor nog niet opgebouwd. In de zomer van 2020 is de horeca nog een korte tijd open geweest, maar al snel daarna ging helaas alles weer dicht.

Gastvrij De Schalm is toen overgegaan op het afhalen van broodjes en schotels. Het afhalen blijven we doen. Iedereen die Gastvrij De Schalm de afgelopen periode heeft gesteund door een lekker broodje of een schotel af te halen, heel hartelijk bedankt.  

En dan nu eindelijk …………. na maanden van sluiting kunnen we gelukkig weer open, ook al is het nog beperkt. Welkom op ons terras!!!

Bij Gastvrij De Schalm zijn enthousiaste medewerkers met een beperking en vrijwilligers werkzaam. Mensen die graag in de horeca willen werken als dagbesteding met pgb kunnen zich nog aanmelden via JBZorg, tel 06 4257 2883. Inwoners uit Heerle of omliggende dorpen die een handje willen toesteken als vrijwilliger zijn uiteraard ook altijd welkom, informatie via de uitbater/beheerder Jan Brouwers.

 

Zodra de maatregelen verder versoepeld worden, hopen we bij minder mooi weer ook weer gasten binnen te kunnen ontvangen in het horecagedeelte van de kerk. Het is zeker de moeite waard om eens te komen kijken hoe de kerk van Heerle is omgebouwd tot een multifunctioneel dorpshuis. Omdat Gastvrij De Schalm gevestigd is in het dorpshuis, mogen we inmiddels wel open voor activiteiten die gericht zijn op kwetsbare doelgroepen. Dit met name om voor de kwetsbare doelgroepen eenzaamheid te verminderen en om betrokken te blijven bij de maatschappij. Dit geldt onder andere voor leden van de KBO en de Stamtafel. Verder is het dorpshuis ook geopend voor uitvaarten.

 

In het dorpshuis zijn verschillende ruimtes die te huren zijn voor vergaderingen of door verenigingen. Bij alle bijeenkomsten kan gebruik gemaakt worden van de inpandige horeca van Gastvrij De Schalm. Voor informatie over de mogelijkheden voor zaalverhuur en voor een zaalreservering kunt u een email sturen naar planning@dorpshuisheerle.nl.

 

Proost op een mooie, zonnige en gezellige zomer en we zien u binnenkort graag op ons terras. 

 

Buurtkamer wordt "stamtafel" 

Ook Heerle heeft een stamtafel: ‘Dit is een uitkomst’

 

HEERLE - Naast Wiekendael, Bloemschevaert en Waterland in Roosendaal en in het dorp Nispen heeft ook Heerle sinds woensdag een eigen stamtafel.

 

Monique Meeuwisse-van Genk 04-02-21, 19:49

Met de opening van deze stamtafel in wijkhuis De Schalm in de kerk is zorginstelling Groenhuysen een stapje dichterbij de uiteindelijke wens om in iedere Roosendaalse wijk en dorp een stamtafel te realiseren. De stamtafels beogen een ontmoetingsplek te zijn waar ouderen laagdrempelig terecht kunnen voor een praatje, kopje koffie, beweegactiviteiten, workshops of informatie. ,,Iedereen kan hier doen waar hij zin in heeft’’, stelt coördinator stamtafels Manuela Perinotto van Groenhuysen. ,,We passen ons aan de wensen van onze gasten aan.’’

 

Behoefte aan ontmoetingsplek

Vanwege de coronaperikelen is de stamtafel stil van start gegaan. ,,Geen officiële opening nu maar dat feestje houden we tegoed’’, belooft Perinotto. Op de eerste dag vertellen bezoekers duidelijke behoefte te hebben aan een informele ontmoetingsplek. ,,Ik kwam al vijf jaar in de Buurtkamer die hieraan vooraf ging’’, vertelt bezoekster Sien van Eekelen. Sien zit gezellig op anderhalve meter afstand met dorpsgenootje Rina Buermans aan tafel. ,,Vroeger kon je alleen in de ochtend terecht. Nu de hele woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur.’’

 

Voor Sien betekent haar bezoekje dat ze even niet alleen is en ook niet aan kwaaltjes hoeft te denken: ,,Ik woon alleen. Ook als ik ga wandelen kom ik momenteel niemand tegen. Dit is een uitkomst. Als het nu in mijn hoofd maar goed blijft gaan.’’

 

Alle stamtafels hebben om eventuele achteruitgang of zorgen van gasten op te merken een vaste professionele medewerkster van Groehuysen met een organisatorische en signalerende functie.

 

Bloedprikpost verdwijnt uit Heerle (8-12-2020)

deze week ontvingen wij het bericht van Star-SHL dat zij per 1 januari 2021 stoppen met de bloedprikdient in ons dorpshuis. Wij betreuren dat zeer, zo verdwijnt er weer een stukje dienstverlening uit ons dorp.

 

Dorpshuis de Schalm mag weer (op bescheiden schaal!) open


Met plezier berichten wij jullie dat we als Dorpshuis De Schalm per direct weer, weliswaar beperkt,  open gaan.

We mogen open voor activiteiten gericht op een kwetsbare doelgroep en ook voor verplicht onderwijs.

Voor de kwetsbaren gaat het bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan en betrokken bij de maatschappij te blijven.

De opening is dus in ieder geval voor de Buurtkamer en ook voor de EHBO.

Jan Brouwers mag de koffie en thee verzorgen.

Daarnaast zijn we ook geopend voor Uitvaarten ,religieuze bijeenkomsten als Kerstvieringen en ook kinderopvang.

Als je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van de Grote Zaal voor een uitvaart mag je ook gebruik maken van de inpandige Horeca. 

De fysio is open gebleven en natuurlijk ook onze huisarts.

Ook de boekspot is weer open, maar voorlopig alleen op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur.

Boekspot was heel eventjes open ....!

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek kwamen alle leerlingen van
basisschool Berkenveld met hun juf langs in de Boekspot. ’s Ochtends
kwam eerst groep 3-4 (20 kinderen) en daarna de kleuters (15 kinderen).
Er werden prentenboeken voorgelezen en uitgelegd hoe de Boekspot werkt .
’s Middags kwamen alle bovenbouwleerlingen tegelijk (47 lln) voor de
voorleeswedstrijd, ook weer met de juffen. De drie finalisten (v.l.n.r.
Floor, Noor en Nienke) hebben voorgelezen en tijdens het juryberaad werd
ook aan hun verteld hoe de Boekspot werkt. De jury had het niet
makkelijk, maar heeft Noor uitgeroepen tot winnaar. Zij mag Berkenveld
gaan vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd voor alle scholen van
Roosendaal. Nadat alle leerlingen een (nieuw) boek hebben gekregen,
aangeboden door de oudervereniging en de Leefbaarheidsgroep, gingen ze
weer terug naar school. Alle leerlingen van Berkenveld en hun juffen
zijn weer een keer in de Boekspot geweest en ze waren erg enthousiast.
Kortom, een erg geslaagde dag!

 

Beste Gebruikers van dorpshuis de Schalm,

Jullie hebben ongetwijfeld al kennis genomen van de nieuwe maatregelen die deze week bekend gemaakt zijn, om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen.

In een overleg tussen de dorpshuizen en de gemeente Roosendaal is
vandaag besloten dat de dorpshuizen de komende 4 weken sluiten, om hiermee het reizen/verplaatsen en diverse contacten/samenkomsten te beperken.
Ook in ons dorpshuis, De Schalm, vinden daarom de komende 4 weken géén activiteiten plaats. Dit in ieder geval met ingang van donderdag 15 oktober tot en met dinsdag 10 november a.s.

Wanneer er veranderingen zijn in de situatie, zullen we jullie hierover
informeren.


Namens het bestuur van dorpshuis de Schalm wens ik jullie allen heel
veel sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe.

Hopelijk kunnen we elkaar binnen niet al te lange tijd weer 
ontmoeten!

 

Het was een succes, Open podium in ons dorpshuis!!

 

 

 Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Weer-open-591x1024.jpg

De buurtkamer start weer op met ingang van woensdag 10 juni. Hoewel er per ruimte maar een beperkt aantal mensen kan gaan zitten, gaan we de verschillende ruimtes zó gebruiken dat iedereen een mooi plekje krijgt!

 Ook het terras is weer open. Op tweede pinksterdag is daar al dankbaar gebruik van gemaakt. Vanaf heden is het terras bij mooi weer open van dinsdag tot en met zondag van 11 uur tot 17.00 uur. Op het terras, maar ook binnen in de ontmoetingsruimte heet gastheer Jan Brouwers samen met zijn medewerker u van harte welkom en u heeft er de keuze uit diverse warme en koude dranken (met name met bieren van La Trappe) en een kleine kaart met diverse gerechten. Van harte aanbevolen! 

 

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is terras-1024x768.jpg

vrijdag 28 augustus