Nieuws van Heerle

Mogelijke overlast door afvalstort op de Kragge

6 november 2023 - Marion Winnink

Vanaf 7 november wordt de komende maanden huishoudelijk restafval in de buffer op De Kragge gestort. Deze activiteit kan mogelijk overlast geven voor de omgeving. Attero zal de overlast zoveel mogelijk beperken.


In een brief aan omwonenden schrijft Attero: "Het lossen en het verwerken van het afval in de buffer kan overlast veroorzaken voor de omgeving. Om het risico op overlast zoveel mogelijk te beperken zetten we camera’s in voor detectie en signalering van eventuele brand, waardoor we tijdig in kunnen grijpen. Daarnaast monitoren we op geuroverlast tijdens het storten van het afval en zullen indien nodig mitigerende maatregelen nemen. Ten slotte zijn we zeer alert op de aanwezigheid van eventueel ongedierte en nemen we direct maatregelen als dit nodig is."

De werkzaamheden starten dinsdag 7 november en zullen naar verwachting enkele maanden duren. Het transport vindt normaliter plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16:30 uur. Om overlast voor de bewoners van de Bergsebaan te beperken gaat het transport via de Ruytershoveweg en afslag 27 van de A58 (Bergen op Zoom Oost).

Klachten?
Heeft u klachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Mark Verhoeven van Attero. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-54922569.