Nieuws van Heerle

  • Home
  • Nieuws
  • 2021
  • Proef met thuis energie besparen: vijf Roosendaalse woningeigenaren mogen deelnemen

Proef met thuis energie besparen: vijf Roosendaalse woningeigenaren mogen deelnemen

24 april 2021 - Marion Winnink

Een duurzame en comfortabele woning realiseren gaat verder dan bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente Roosendaal heeft daarom met vier andere Brabantse gemeenten besloten deel te nemen aan een proef met vijf huishoudens: ‘Thuis energie besparen doe je zo’. Dit kennis- en leertraject wordt in opdracht van de gemeente door energiecoaches van de Stichting Energietransitie Roosendaal uitgevoerd.

‘Thuis energie besparen doe je zo’
De woning verduurzamen is voor veel woningeigenaren erg complex. Het kennis- en leertraject ‘Thuis energie besparen doe je zo’ helpt mensen om onder begeleiding van een energiecoach aan de slag te gaan met het maken van een plan voor hun eigen woning. Naast duurzaamheid worden ook de woonwensen en toekomstplannen in het plan meegenomen. De deelnemers kunnen het plan in eigen tempo uitvoeren.

De juiste investering op het juiste moment
Een uitgebreide nulmeting geeft inzicht in de prestaties van de pijlers gezondheid, duurzaamheid, comfort, betaalbaarheid én brand- en inbraakveiligheid. Daarbij worden met onder meer warmte-camera’s analyses en metingen gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit van de isolatie van de woning. Ook wordt stilgestaan bij de gezinssituatie, de bereidheid om te investeren en ‘natuurlijke momenten’ om de woning aan te pakken, bijvoorbeeld een verbouwing of vervanging. Zo krijgen de woning-eigenaren meer inzicht in welke duurzaamheidsinvestering op welk moment het meest zinvol is.

Wie kunnen er meedoen?
Bij het maken van een selectie is gekeken naar een zo groot mogelijke diversiteit in veel voorkomende woningtypen in Roosendaal en aanliggende dorpen. Wie in aanmerking wil komen, moet eigenaar zijn van een geselecteerde woning in Roosendaal, Heerle of Wouw en bij voorkeur al plannen hebben om duurzaamheids-maatregelen te treffen. Een overzicht van de geselecteerde adressen staat op.

Wat kost het?
Aan de nulmeting en begeleiding van de energiecoach zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de woning zijn voor rekening van de deelnemers.

Leerervaringen
De leerervaringen van de deelnemende woningeigenaren worden gedeeld om nog meer inwoners enthousiast te maken energiebesparende maatregelen in en rondom hun woning te treffen. Ook wordt de opgedane kennis en ervaring voor toekomstige energieprojecten ingezet.

Online informatiebijeenkomst
Op dinsdag 18 mei organiseert Stichting Energietransitie Roosendaal van 19:30 tot 20:30 uur een vrijblijvende online informatiebijeenkomst over ‘Thuis energie besparen doe je zo’. Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan de online informatiebijeenkomst?
Stuur dan een e-mail naar: [email protected]
Uit de aanmeldingen worden in mei, na deze bijeenkomst, vijf huishoudens geselecteerd.

‘Thuis energie besparen doe je zo’ is een initiatief van het programma Sociale Innovatie Energietransitie, een samenwerking tussen Enpuls en de Provincie Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.steroosendaal.nl.