Nieuws van Heerle

Attero vraagt vergunning voor duurzaam stortbeheer

24 december 2017 - Marion Winnink

Attero heeft bij de Provinciale Staten een vergunning aangevraagd voor de introductie van duurzaam stortbeheer en een waterzuiveringsinstallatie op haar locatie in Bergen op Zoom.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen  tot en met 22 januari 2018 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Zie voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, de website van de gemeente.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Hilgers, telefoon (013) 206 05 51. De ontwerpbeschikking is te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'. Ook kunt u de stukken opvragen via de Leefbaarheidsgroep.

Tot en met 22 januari 2018 kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbeschikking inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet voor 1 januari bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant  worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 17031056 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Voor vragen/opmerkingen over de vergunning kunt u ook contact opnemen met Lauran Vesseur, regiomanager bij Attero: 088-5502482.

Meer informatie over duurzaam stortbeheer vind u onder andere op:

http://duurzaamstortbeheer.nl/

https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/afvalmanagement/storten/duurzaam-stortbeheer.html